ЗАРИПОВ АЛИШЕР НАҶМУДИНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 08.12.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 04.10.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПАЖУҲИШИ ВОЖАГОНӢ-МАЪНОӢ ВА СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ ОСОРХОНАШИНОСӢ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ЗАРИПОВ АЛИШЕР НАҶМУДИНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.10.2022
Тақризи роҳбари илмӣ