6D-KOA-020

Рамзи ШД Рамзи ихтисос Рақами фармони КОА Оғози фаъолият
6D-KOA-020

6D020500 – Филология
6D021000 – Филологияи хориҷӣ
6D021300 – Забоншиносӣ 10.01.00 – Адабиётшиносӣ 10.01.01 – Адабиёти тоҷик
равобити адабӣ             10.01.03 – Адабиёти кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё,
Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия бо нишон додани адабиёти кишвари алоҳида 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

23 07.01.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022

МАЛИКНЕЪМАТ ГУЛИХАНДОНИ – ВЕЖАГИҲОИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ҚИССА АНДАР ҚИССА ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба тайини  муқарризони холис

Тақризи муқарризи холиси якум

Тақризи муқарризи холис дуюм

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба баромади унвонҷӯ ва муқарризони холис

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Қарори ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муассисаи пешбар

Тақриз ба автореферат 1

Тақриз ба автореферат 2

Тақриз ба автореферат 3


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022

РАҶАБОВА МАРҲАБО ТӮХТАСУНОВНА – ТАҲАВВУЛИ НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XI ВА АСРИ XII (дар заминаи «Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср»-и Имодуддини Исфаҳонӣ)

Тақризи мушовири илмӣ

Маълумотнома дар бораи мушовири илмӣ

Суратҷалиси кафедра

Хулосаи кафедра

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба тайини  муқарризони холис

Тақризи муқарризи холиси якум

Тақризи муқарризи холис дуюм

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба баромади унвонҷӯ ва муқарризони холис

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Қарори ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар