6D-KOA-020

Рамзи ШД Рамзи ихтисос Рақами фармони КОА Оғози фаъолият
6D-KOA-020

6D020500 – Филология
6D021000 – Филологияи хориҷӣ
6D021300 – Забоншиносӣ 10.01.00 – Адабиётшиносӣ 10.01.01 – Адабиёти тоҷик
равобити адабӣ            РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ: 10.01.03 – Адабиёти кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё,
Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия бо нишон додани адабиёти кишвари алоҳида 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

23 07.01.2022

РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

ҚОСИМЗОДА СОЛЕҲ САЛИММАСОИЛИ ШИНОХТИ САБКИ ШЕЪР ДАР АДАБИЁТИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ

Тақризи мушовири илмӣ

Маълумотнома дар бораи мушориви илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

САФАРОВА НАРГИС САЙФУДДИНОВНАСАИДҶОН ҲАКИМЗОДА ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ АШЪОРИ Ӯ

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

НОДИРОВА МАВЗУНА АКБАРШОЕВНА – ЧЕҲРАҲОИ АДАБИЮ ФАРҲАНГӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ СОТИМ УЛУҒЗОДА

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО – ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ

Тақризи мушовири илмӣ

Маълумотнома дар бораи мушориви илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022

НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР НИЗОМИ МАТБУОТИ СОҲАВИИ ТОҶИКИСТОН

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Суратҷаласаи шурои олимон

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.07.2022

ОЛИМИЁН САБРИНА ШАМСУЛЛО   НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИК ДАР ТАРҒИБИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015)

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум 

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм 

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муассисаи пешбар

Тақриз ба автореферат 1

Тақриз ба автореферат 2

Тақриз ба автореферат 3

Қарори шӯрои диссертатсионӣ

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.07.2022

ЛАТИФОВ АЛИХОН ДАВЛАТОВИЧИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ҲИКОЯҲОИ МЕҲРУННИСО ПАРВИЗ

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Хулосаи кафедра

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муассисаи пешбар

Тақриз ба автореферат 1

Тақриз ба автореферат 2

Тақриз ба автореферат 3


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.07.2022


ШАРИФЗОДА ЛУТФУЛЛО АБДУЛЛО – АРЗИШҲОИ ИЛМӢ ВА АДАБИИ НОМАҲОИ САДРИДДИН АЙНӢ ВА МИРЗО ТУРСУНЗОДА

 

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022

МАЛИКНЕЪМАТ ГУЛИХАНДОНИ – ВЕЖАГИҲОИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ҚИССА АНДАР ҚИССА ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба тайини  муқарризони холис

Тақризи муқарризи холиси якум

Тақризи муқарризи холис дуюм

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба баромади унвонҷӯ ва муқарризони холис

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Қарори ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муассисаи пешбар

Тақриз ба автореферат 1

Тақриз ба автореферат 2

Тақриз ба автореферат 3

Қарори шӯрои диссертатсионӣ

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022

РАҶАБОВА МАРҲАБО ТӮХТАСУНОВНА – ТАҲАВВУЛИ НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XI ВА АСРИ XII (дар заминаи «Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср»-и Имодуддини Исфаҳонӣ)

Тақризи мушовири илмӣ

Маълумотнома дар бораи мушовири илмӣ

Суратҷалиси кафедра

Хулосаи кафедра

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба тайини  муқарризони холис

Тақризи муқарризи холиси якум

Тақризи муқарризи холис дуюм

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба баромади унвонҷӯ ва муқарризони холис

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Қарори ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии сеюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муқарризи расмии сеюм

Тақризи муассисаи пешбар

Тақриз ба автореферат 1

Тақриз ба автореферат 2

Тақриз ба автореферат 3

Тақриз ба автореферат 4

Тақриз ба автореферат 5

Қарори шӯрои диссертатсионӣ

 

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ