АБДУХАЛИЛЗОДА КАРОМАТУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 17.10.2024, соати 14.00

анаи ҷойгиркунӣ: 09.07.2024 

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-029

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИСЛОМ ВА АРЗИШҲОИ ДУНЯВӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00. 14 – Фалсафаи дин ва диншиносї

Унвонҷӯ: АБДУХАЛИЛЗОДА КАРОМАТУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.07.2024 

АБДУХАЛИЛЗОДА КАРОМАТУЛЛО – ИСЛОМ ВА АРЗИШҲОИ ДУНЯВӢ