АБДУЛМУМИНЗОДА НАСИМҶОН АБДУЛМУМИН

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 08.06.2024, соати 09.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 29.03.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-003

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РУШДИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ВА ТАШАККУЛЁБИИ АРЗИШИ АСЛИИ МАҲСУЛОТ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит

Унвонҷӯ: АБДУЛМУМИНЗОДА НАСИМҶОН АБДУЛМУМИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.03.2024