ҲАСАНОВА НИГОРА ҶАМОЛОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 08.05.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 30.01.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-055
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РУШДИ МЕТОДИКАИ ТАҲЛИЛИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГӢ ДАР БАХШИ АГРАРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор

Унвонҷӯ: ҲАСАНОВА НИГОРА ҶАМОЛОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.01.2021