БОЛТУЕВА МАШҲУРАХОН ЁҚУБОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.10.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.07.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 ҲИФЗИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: БОЛТУЕВА МАШҲУРАХОН ЁҚУБОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 04.07.2023
БОЛТУЕВА МАШҲУРАХОН ЁҚУБОВНА –  ҲИФЗИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ