ДАВЛАТОВ МАЪРУФҶОН НАРЗИАЛИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.06.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.04.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АҚИДАҲОИ СИЁСӢ-ҲУҚУҚИИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: ДАВЛАТОВ МАЪРУФҶОН НАРЗИАЛИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатаҳо: 06.04.2022