6D.KOA-020

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-020

6D020500 – Филология
6D021000 – Филологияи хориҷӣ
6D021300 – Забоншиносӣ 10.01.00 – Адабиётшиносӣ 10.01.01 – Адабиёти тоҷик
равобити адабӣ            РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ: 10.01.03 – Адабиёти кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё,
Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия бо нишон додани адабиёти кишвари алоҳида 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ
23

07.01.2022


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

САФАРОВА НАРГИС САЙФУДДИНОВНА – САИДҶОН ҲАКИМЗОДА ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ АШЪОРИ Ӯ


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

НОДИРОВА МАВЗУНА АКБАРШОЕВНА – ЧЕҲРАҲОИ АДАБИЮ ФАРҲАНГӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ СОТИМ УЛУҒЗОДА


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО – ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022

НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ – НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР НИЗОМИ МАТБУОТИ СОҲАВИИ ТОҶИКИСТОН

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.07.2022

ОЛИМИЁН САБРИНА ШАМСУЛЛО  –  НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИК ДАР ТАРҒИБИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.07.2022

ЛАТИФОВ АЛИХОН ДАВЛАТОВИЧ – ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ҲИКОЯҲОИ МЕҲРУННИСО ПАРВИЗ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.07.2022

МИРАЛИЕВА САРВАРБӢ ТОЛИБОВНА – ЛИРИКАИ ИҶТИМОИИ РУСТАМ ВАҲҲОБЗОДА  (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ ва масъалаҳои асосӣ) 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.07.2022

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.07.2022

ШАРИФЗОДА ЛУТФУЛЛО АБДУЛЛО – АРЗИШҲОИ ИЛМӢ ВА АДАБИИ НОМАҲОИ САДРИДДИН АЙНӢ ВА МИРЗО ТУРСУНЗОДА

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022МАЛИКНЕЪМАТ ГУЛИХАНДОНИ – ВЕЖАГИҲОИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ҚИССА АНДАР ҚИССА ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022

РАҶАБОВА МАРҲАБО ТӮХТАСУНОВНА – ТАҲАВВУЛИ НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XI ВА АСРИ XII (дар заминаи «Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср»-и Имодуддини Исфаҳонӣ)