КАБИРЗОДА ЗУҲРО ОДИЛШО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 01.02.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 30.11.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИНТЕЗ, ОМӮЗИШИ ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВИИ ҲОСИЛАҲОИ НАВИ ЭПИ-, α-МОНО-ВА α,γ-ДИХЛОРГИДРИНИ ГЛИТСЕРОЛ ДАР АСОСИ КАТЕХОЛАМИНҲО

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илммҳои химия аз рўи ихтисоси
02.00.03 – Химияи органикӣ

Унвонҷӯ: КАБИРЗОДА ЗУҲРО ОДИЛШО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.11.2023