Кафедраи таърихи халқи тоҷик

1506

Қурбонов Б.Р. д.и.т., профессор мудири кафедраи таърихи халқи тоҷик

Кафедраи таърихи халқи тоҷик яке аз кафедраҳои бонуфузи факултети таърих буда, дар тӯли мавҷудияти худ таҷрибаи бою ғанӣ ва самарабахш ҳосил кардааст.

Кафедра бо ташаббуси аввалин ректори донишгоҳ академик З.Ш. Раҷабов ва дастгирии бевоситаи Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Б.Ғ. Ғафуров таъсис дода шудааст. Ректори донишгоҳ академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 1974 оид ба ташкили кафедраи таърихи халқи тоҷик фармонро имзо намуд.

2 апрели соли 2018 Шўрои олимони ДМТ доктори илмхои таърих, профессор Б.Р. Қурбоновро ба вазифаи мудири кафедраи таърихи халқи тоҷик интихоб намуд.

Дар тўли солҳои мавҷудияти кафедра устодони он зиёда аз 2 ҳазор китобҳои дарсӣ, барномаҳои таълимӣ, васоити таълимӣ, монография ва брошюра, мақолаҳои илмӣ чоп намуданд, ки дар онҳо масъалаҳои мубраму баҳсноки давраҳои мухталифи таърихи халқи тоҷик инъикос ёфтаанд. Корҳои илмӣ ба масъалаи таъриху таърихнигорӣ, сарчашмашиносӣ, таърихи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давраҳои қадимтарин, қадим ва асрҳои миёна, инчунин асрҳои XX-XXI бахшида шудаанд. Дар ин ҷода бояд, махсус устодони кафедра Қ. Расулиён, Р. Набиева, С. Мухторов, М. Исоматов, Ю. Шодипур, А. Раҳматуллоев, М. Зикриёева, Н. Ҳакимов Н. Тодлвов ро номбар кардан мумкин аст, ки онњо китобҳои дарсӣ, барномаҳои зиёди таълимиро барои донишҷўёни мактҳбои ол

Қурбонов Б.Р. д.и.т., профессор мудири кафедраи таърихи халқи тоҷик

Кафедраи таърихи халқи тоҷик яке аз кафедраҳои бонуфузи факултети таърих буда, дар тӯли мавҷудияти худ таҷрибаи бою ғанӣ ва самарабахш ҳосил кардааст.

Кафедра бо ташаббуси аввалин ректори донишгоњ академик З.Ш. Раљабов ва дастгирии бевоситаи Ќањрамони Тољикистон, академик Б.Ѓ. Ѓафуров таъсис дода шудааст. Ректори донишгоњ академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 1974 оид ба ташкили кафедраи таърихи халќи тољик фармонро имзо намуд.

2 апрели соли 2018 Шўрои олимони ДМТ доктори илмхои таърих, профессор Б.Р. Қурбоновро ба вазифаи мудири кафедраи таърихи халќи тољик интихоб намуд.

Дар тўли солҳои мавҷудияти кафедра устодони он зиёда аз 2 ҳазор китобҳои дарсӣ, барномаҳои таълимӣ, васоити таълимӣ, монография ва брошюра, мақолаҳои илмӣ чоп намуданд, ки дар онҳо масъалаҳои мубраму баҳсноки давраҳои мухталифи таърихи халқи тоҷик инъикос ёфтаанд. Корҳои илмӣ ба масъалаи таъриху таърихнигорӣ, сарчашмашиносӣ, таърихи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давраҳои қадимтарин, қадим ва асрҳои миёна, инчунин асрҳои XX-XXI бахшида шудаанд. Дар ин ода бояд, махсус устодони кафедра Ќ. Расулиён, Р. Набиева, С. Мухторов, М. Исоматов, Ю. Шодипур, А. Раҳматуллоев, М. Зикриёева, Н. акимов Н. Тоҷов ро номбар кардан мумкин аст, ки онњо китобњои дарсї, барномаҳои зиёди таълимиро барои донишҷўёни мактабҳои олӣ ва ҳамагонӣ чоп кардаанд. Китобҳои нашргардида дар тарбияи хештаншиносӣ, ватандўстӣ, меҳанпарастӣ саҳми хоса доранд. Хусусан асарҳо ва мақолаҳои илмии устодони кафедра на танҳо дар баланд бардоштани дониши донишҷўён, балки аз тарафи аспирантҳо, унвонҷўён васеъ истифода бурда мешаванд. Бояд афзуд, ки осори илмии устодони кафедра на танҳо дар ҷумҳурӣ, балки берун аз он ҳам табъу нашр шудаанд.

Расулиён Қаҳҳор  Муаррих, доктори илмҳои таърих, профессор. 

Ғаффоров Нӯъмонҷон Усмонҷонович. Муаррих, доктори илми таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷик 

ЗИКРИЁЕВА МАЛИКА. Муаррих, доктори илми таърих, профессори профессори кафедраи таърихи халқи тоҷик 

СОБИРОВА Ќурбонбегим Давлатқадамовна. Муаррих, доктори илмҳои таърих , профессори кафедраи таърихи халқи тоҷик 

АКРАМОВ Закриё Иномзод. Муаррих, -д.и.т., профессор.

 Шодипур Юсуф. Муаррих, номзади илми таърих, дотсент.

ЊАКИМОВ Нозим. Муаррих, н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик

Юсуфї Зафар.  Муаррих, муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољик.

ТОҶОВ Наҷмиддин Тоҷович. Муаррих,  номзади илмҳои таърих, дотсент кафедраи таърихи халќи тољик

ҚАРАЕВ Фарҳод Қурбонович. Муаррих, номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик. 

НАБИЕВ Ятим. Муаррих, номзади илми таърих, дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик

МУҲАББАТОВА Гулнора. Муаррих, номзади илми таърих, дотсенти  кафедраи таърихи халќи тољик.

ШАРИФОВ Шомаҳмад Шарифович. Муаррих, номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷик

ҶӮРАЕВ Ҷаҳонгир Гулмаҳмадович. Муаррих, номзади илмҳои таърих, муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољик

ХУҶАСАИДОВА Низорабегим Хушқадамовна. Муаррих, номзади илми таърих, дотсенти кафедраи таърихи хаъх тољик

Равшанзод Маликфаридун. Муаррих, номзади илмҳ таърих муаллими калони  кафедраи таърихи халќи тоҷик 

Шоев Ѓайратшоњ Аталиѓшоевич  Муаррих, номзади илмњои таърих  муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољик

Муродов Сунатулло    Маҳмадраҷабович.  Муаррих, ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷик

АБДУЊАМИДОВ Нурмуњаммад. Муаррих, муаллими калони  кафедраи таърихи халќи тољик.

САЛИМЗОДА Марворид Ҳомиддин. Муаррих, ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷик

ШАРИПОВ Ҷамолиддин Сафолович  муаррих, ассистенти кафедраи таърихи хилқи тоҷик.

АБДУАЛИМОВ Абдулваҳоб Манонович. муаррих, ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷик.

ва

њамагонӣ чоп кардаанд Китобњои нашргардида дар тарбияи хештаншиносӣ ватандўї, мењанпарастї сањми хоса доранд. Хусусан асаро ва маолањои илмии устодони кафедра на танњо дар баланд бардоштани дониши донишљўён, балки аз тарафи аспирантњо, унвонљўён васеъ истифода бурда мешаванд. Бояд афзуд, ки осори илмии устодони кафедра на танњо дар љумњурї, балки берун аз он њам табъу нашр шудаанд.

Расулиён Қаҳҳор  Муаррих, доктори илмҳои таърих, профессор. 

Ғаффоров Нӯъмонҷон Усмонҷонович. Муаррих, доктори илми таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷик 

ЗИКРИЁЕВА МАЛИКА. Муаррих, доктори илми таърих, профессори профессори кафедраи таърихи халқи тоҷик 

СОБИРОВА Ќурбонбегим Давлатқадамовна. Муаррих, доктори илмҳои таърих , профессори кафедраи таърихи халқи тоҷик 

АКРАМОВ Закриё Иномзод. Муаррих, -д.и.т., профессор.

 Шодипур Юсуф. Муаррих, номзади илми таърих, дотсент.

ЊАКИМОВ Нозим. Муаррих, н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик

Юсуфї Зафар.  Муаррих, муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољик.

ТОҶОВ Наҷмиддин Тоҷович. Муаррих,  номзади илмҳои таърих, дотсент кафедраи таърихи халќи тољик

ҚАРАЕВ Фарҳод Қурбонович. Муаррих, номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик. 

НАБИЕВ Ятим. Муаррих, номзади илми таърих, дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик

МУҲАББАТОВА Гулнора. Муаррих, номзади илми таърих, дотсенти  кафедраи таърихи халќи тољик.

ШАРИФОВ Шомаҳмад Шарифович. Муаррих, номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик

ҶӮРАЕВ Ҷаҳонгир Гулмаҳмадович. Муаррих, номзади илмҳои таърих, муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољик

ХУҶАСАИДОВА Низорабегим Хушқадамовна. Муаррих, номзади илми таърих, дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷик

Равшанзод Маликфаридун. Муаррих, номзади илмҳои таърих муаллими калони  кафедраи таърихи халқи тоҷик. 

Шоев Ғайратшоҳ Аталиғшоевич  Муаррих, номзади илмҳои таърих  муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷик

Муродов Сунатулло    Маҳмадраҷабович.  Муаррих, ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷик

АБДУҲАМИДОВ Нурмуҳаммад. Муаррих, муаллими калони  кафедраи таърихи халқи тоҷик.

САЛИМЗОДА Марворид Ҳомиддин. Муаррих, ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷик

ШАРИПОВ Ҷамолиддин Сафолович  муаррих, ассистенти кафедраи таърихи хилқи тоҷик.

АБДУАЛИМОВ Абдулваҳоб Манонович. муаррих, ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷик.