КОМИЛБЕК АМИД ЁРБЕК

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 13.01.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 07.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ СИЁСӢ: ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГӢ ВА АМАЛИИ ОН ДАР ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: КОМИЛБЕК АМИД ЁРБЕК

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.10.2022