НАЗАР БОХРУЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи номзади илм

Санаи ҳимоя: 11.05.2023, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 02.03.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҚОФИЯ ВА РАДИФ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: НАЗАР БОХРУЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

НАЗАР БОХРУЛО – ҚОФИЯ ВА РАДИФ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ