ҚОДИРЗОДА ҒОЛИБ НУРУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.11.2024, соати 12.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 05.07.2024 

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ШУУРИ ҲУҚУҚИИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИКОРҲОИ ДОХИЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: ҚОДИРЗОДА ҒОЛИБ НУРУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 05.07.2024