РАҲИМОВ ДИЛШОД ҚУРБОНАЛИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 16.12.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 07.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ИНКИШОФИ ДАВЛАТИ МИЛЛӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (дар мисоли Тоҷикистон) 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: РАҲИМОВ ДИЛШОД ҚУРБОНАЛИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.10.2022