ЁРОВ МУРОДБЕГ ЁРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.03.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.12.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИНТЕЗ ВА ТАБДИЛОТИ ҲОСИЛАҲОИ НАВИ 1,3-ДИОКСОЛАНҲОИ ДОРОИ БАҚИЯИ ФУРФУРОЛ
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси

02.00.03 – Химияи органикӣ

Унвонҷӯ: ЁРОВ МУРОДБЕГ ЁРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.12.2022