КАРИМОВА ДИЛОРОМ ОТАХӮҶАЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 19.04.2024, соати 09.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 05.02.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-023

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АСОСҲОИ ИЛМӢ-МЕТОДИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ДАР ФАКУЛТЕТҲОИ ҒАЙРИФИЛОЛОГӢ (дар заминаи матнҳои тахассусӣ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси

13.00.08 – Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04 – Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ (таҳсилоти
касбӣ))

Унвонҷӯ: КАРИМОВА ДИЛОРОМ ОТАХӮҶАЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.02.2024