НУРИДДИН ПАРВИН РАЙМАЛИХОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 20.05.2024, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 14.02.2024
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: НУРИДДИН ПАРВИН РАЙМАЛИХОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2024
Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия